Go backBlogg

Vad skiljer original- mot icke original-skärmar?

När du ska laga din trasiga skärm idag blir ofta den första frågan: Vill du ha originalskärm eller inte? Men vad innebär egentligen original och vad är inte original? Är det två alternativ som jag har? Verkligheten visar sig här inte riktigt vara så enkel. Vi vill i detta inlägg hjälpa er att förstå vad det innebär med original och inte original och även ge lite tips på bra frågor att ställa till er reparatör.

Det första som man ska veta när man ska byta skärm på sin iPhone är att skärmen består av två delar. Den yta som jag tar på kallas för glaset och under den sitter LCD’n som skapar den bilden som jag ser på min telefon. Dessa två delar sitter ihop som en skärm. Detta gör att man inte kan byta endast glaset även om LCD’n är hel. Hela skärmen måste bytas.

Okej, hur ser jag skillnad mellan original och inte?!
Tyvärr är detta inte alltid så enkelt som de låter men här är några enkla tips!

  • Ett av de lättaste sätten att skilja en originalskärm från en icke original är genom färgen runt glaset. Färgen inte de samma på original som icke original. Enklast är här att jämföra med en originalskärm eller genom att jämföra med hemknappen.
  • Jämförljusstyrka med en annan iPhone, som garanterat är original. Om det är en kopia så krävs det mer ljusstyrka för att återge samma effekt som från en originalskärm. Lättast är bara att direkt jämföra telefonerna med samma inställning och se om de återger samma effekt.
  • Ytterligare ett sätt att särskilja original från icke original är genom känslan i glaset. Detta är endast möjligt då det är en kopia där glas komponenten inte är original. Oftast känns detta ganska tydligt och det kan uppfattas som att telefonen svarar långsammare. Är det en bra kopia kan detta vara svårare att känna och en jämförelse med originalskärm underlättar för att vara säker. Känslan i glaset kan beskrivas som mer plastig och sträv.

Original – det kan väl bara vara ”original”?!
Tyvärr inte riktigt så enkelt utan det finns tre olika typer av original. Detta gör att vad en reparatör säger är original behöver inte vara densamma som en annan säger är original. Original delas in i tre klasser: 1:a klass, 2:a klass och 3:e klass.

1:a Klass
Detta är vad man kallar en Apple originalskärm och är tagen av från en ny iPhone. Dessa skärmar är både tillverkade och monterade ihop i en av Apples fabriker, exempelvis Foxconn. Den skärmen har den bästa kvalitén men är också av förklarliga skäl den dyraste på marknaden.

2:a Klass
Den här typen av skärm använder också Apples originaldelar men är inte ihopsatt i en Applefabrik. En skärm består, som vi sagt, av en LCD, en glasskärm men även flera kontaktkablar. Dessa delar bildar tillsammans det som vi kallar för en iPhoneskärm. För den slutgiltiga kvalitén spelar ihopsättningen av dessa delar en väldigt viktig roll. Skärmar från 1:a Klass och 2:a Klass kan se likadana ut men skilja i livslängd, prestanda och framför allt pris.

3:e Klass
3:e Klass skiljer sig ytterst lite från 2:a Klass och det kan vara mycket svårt att upptäcka skillnaden vid en första anblick. Här används också Apples originaldelar men skillnaden är att Klass 3 kan ha små delar som ser annorlunda ut och visa delar saknas. Denna typ av skärm är den billigaste av orginalskärmarna men beroende på de olika komponenternas kvalité kan det påverka produktens livslängd och prestanda.

Icke original – det måste vara enkelt att se i alla fall?!
Det är tyvärr inte alltid det och även när det gäller icke original är det mycket som kan skilja och därmed även påverka produktens prestanda och hållbarhet. Det som framför allt särskiljer denna kategori från original är att en eller flera av komponenterna i skärmen (alltså LCD, glas eller kablar) inte kommer från Apple. En icke original skärm kan alltså innehålla flera originaldelar men ändå klassificeras som en icke original. Detta gör att flera av de icke original skärmar som finns på marknaden är av väldigt god kvalité. Precis som för original skärmarna så är ihopsättningen av delarna väldigt viktig för produktens slutgiltiga kvalité.

Vi rekommenderar er att alltid fråga er reparatörerna exakt vad det är för typ av kvalité som de använder och be dom att förklara vad som är bra och mindre bra med den produkt som de använder sig av. För att vara helt säker på vad det är för typ måste ni se reservdelen som reparatören använder sig av.

Fråga alltid!

  • Vad är det för skärm som de använder?
  • Vad är bra och dåligt med denna skärm?
  • Varför är den dyrare/billigare?